Тествай хранителното си поведение

Отбележете кое от следните твърдения съответства на Вас. Отговорете на въпросите, без да се замисляте много. Така отговорите ще са непринудени и откровени.

 

Хранителното Ви поведение подлежи на подобрение, ако сте отговорили с “ДА” на повече от 3 твърдения.

По време на индивидуалните консултации работим върху бавната и постепенна трансформация на хранителното поведение, като се съсредоточаваме върху подсъзнателните саботиращи фактори.

Към индивидуалните консултации