Monthly Archives: March 2020

Физически глад vs Емоционален глад

Основната функция на храната е да доставя енергия на тялото. Когато имаме недостиг на енергия, се усещаме замаяни, отпаднали или ни къркори стомахът. Всичко това са белези на физически глад. Често, обаче, причините, поради които се храним са свързани с емоциите ни.